Karel Čapek-Továrna na Absolutno

20. října 2007 v 22:01 | Veriiseek |  Povinná Četba
Hej divná knížka,páč je tam něco s náboženstvím bléééé


Inženýr Marek vynalezl po dvacetileté práci stroj, kterým se absolutně spálí, naprosto stráví a zničí hmota. Tímto absolutním spalováním se využije úplně všech tepelných kalorií, a tak například půl kilogramu uhlí může hnát celou továrnu třeba několik hodin. V každé hmotě však je obsažen Bůh, nebo, nechceme-li to zvát Bohem, absolutno. Toto absolutno se dokonalým zníčením hmoty uvolní a prchá do prostoru. Vzbuzuje v každém, kdo příjde do jeho okolí, náboženské nadšení. Inženýr Marek se toho obává. Svůj vynález - karburátor - má zavřený ve sklepě své továrny v Mixově ulici za pancéřovými dveřmi. Inzerátem oznamuje prodej vynálezu. Jeho bývalý spolužák Bondy, prezident závodu Meas, si přečte inzerát. Navštíví Marka, a ten mu odevzdá vynález. Bondy sice zakusí ve sklepě také záchvat nadšení, nicméně je to člověk praktický a začne vyrábět karburátory ve velkém. V Mixově ulici jsou lidé zasaženi náboženským fanatismem, konají zázraky, ulice je pak policejně uzavřena a hlídána. Bondym sestrojené karburátory vyrábějí čím dál více absolutna. Bagr na Vltavě způsobí nadšení plavců Kuzendy a Brychta. Kuzenda pořádá večerní náboženské seance, při nichž každého pohostí kávou. Absolutno způsobuje i levitaci => Kuzenda se vznáší nad bagrem. Jeden karburátor má opatřit energii pro osvětlení celé Prahy. Při slavnosti otevření však absolutno začne působit na všechny přítomné, včetně prezidenta republiky. Co se tam stalo, se dovídáme jen z novin. Majitel kolotoče Binder si připevní nalezený karburátorek na svůj kolotoč a stane se rovněž apoštolem, dojde však mezi ním a Kuzendou k hádce - žádný z nich nechce uznat vyznání druhého. Soukromý docent Blahouš píše učené pojednání o šířícím se náboženském hnutí. Srovnává je se všemi religiosními jevy u všech národů, když však přemítá o efektivním závěru, je sám nakažen absolutnem a skončí u víry k Bohu. Páter Jošt nemá dost ostrých slov, aby v klerikálních novinách vynadal šiřiteli nového vyznání. Absolutno se šíří po celém světě, každá strana si je chce přisvojit, a tak i nakonec dokonce katolická církev. Dojde ke kanonisaci Absolutna, papež je slavnostně prohlásí za Boha. Absolutno však nepůsobí jen náboženské nadšení. Jako kdysi z přemíry své energie stvořilo svět, tak i teď se dává zase do práce: ne sice tvůrčí, ale obrovsky výkonné. Pracuje zázračně v továrnách. Např. v továrně na cvočky chrlí jeden cvoček za druhým tak, až cvočky nemají žádnou cenu. V přádelnách vyrábí tkaninu i z písku a vůbec z jakéhokoli materiálu. Tím nastane znehodnocení všech produktů, což však nemá za následek blahobyt, nýbrž naopak nouzi. Jen sedlák "zachraňuje" situaci, protože on naopak prodává své produkty nesmírně draze (je to zřejmá satira na válečné poměry). Protože však je absolutno nekonečné, a lidé jsou omezeni konečnem, chápe je každý jen po svém. Tím vznikají konflikty a nakonec se rozpoutá celosvětová obrovská válka. Prezident Bondy, který to tušil, se skryl před působením absolutna mezi divochy. Ale i tam se dostal karburátor. Francouzský prostý voják Bobinet se chce stát moderním Napoleonem. Má nápad rozstřílet všechny karburátory a daří se mu to snadno. Dobude postupně celou Francii a stane se francouzským císařem. Pak jdou Francouzi dobývat zbytek světa. Válka je tak dlouhá, že už nikdo neví ani proč. Úplným vyčerpáním všech národů skončí. Zbude totiž nakonec ze všech vojsk jen třináct vojáků (každý z jiného národa). Ti si řeknou, že si dají pokoj, a jdou domů. V poslední kapitole, když už je dlouho mír, sejdou se u bývalého majitele kolotoče Bindra, který má teď hospodu, Brych s páterem Joštem. Vysvětlí si tehdejší náboženskou nesnášenlivost při jitrnicích se zelím. Příchodem policajta se změní jejich rozhovor. Vykládají si pak, že při policejní šťáře na Žižkově se objevil a zabavil poslední karburátor.
 

Karel Čapek-Krakatit

20. října 2007 v 21:57 | Veriiseek |  Povinná Četba
Trošku zajímavý titul o výbušníně =)Hl. postava: ing. Prokop
Vedl. postavy: p. Tomeš, p. Carson, princezna Wille, kouzelný dědeček
Inženýr Prokop vynalezl třaskavinu hrozivé síly - krakatit (název vytvořil Čapek podle jména indiánské sopky Krakatoa). Při vynálezu je zraněn a v horečce bloudí Prahou. Setká se s přítelem ze studií Tomšem, který ho ošetří a vyzví od něho chemické složení krakatitu. Neznámá krasavice v závoji předá Prokopovi pro Tomše, který mezitím odešel, balíček peněz a dopis. Prokop v mrákotách jede k Tomšovu otci, venkovskému lékaři a je ošetřován jeho dcerou Anči, kterou si oblíbí. Ředitel vojenské továrny na třeskavinu v Balttinu Carson vyláká Prokopa do Prahy a chce koupit jeho vynález. Prozradí Prokopovi, že Tomeš u něho pracoval. Prokop odjíždí do Balttinu, tam je však uvězněn a donucován k prodeji vynálezu. Vzdoruje nátlaku a zamiluje se do nemocné princezny Wille, která mu umožní útěk do Itálie. Tam potká diplomata d´Hemona - Daimona, který ho uvede mezi anarchisty. Ti ukradli Tomšovi trochu krakatitu, kterého se zmocnil v Prokopově laboratoři, a chtějí zničit svět. Prokop, Daimon a krásná dívka pochybné minulosti prchají na Daimonovo sídlo. Odtud Daimon pomocí vlnového záření přivede krakatit k výbuchu. Předtím ještě Tomeš, který pracuje v blízké továrně na třaskaviny, odmítne Prokopovu návštěvu a nedbá jeho varování, že krakatit může být na dálku přiveden k výbuchu. To se stane a Prokop je z bezpečné vzdálenosti svědkem mohutné šestinásobné exploze. Prokop, prchající z Itálie, potká tajemného dědečka - symbol Pánaboha který mu v kukátku ukáže nejrůznější místa na světě a naznačí mu, že člověk má více myslet než cítit a být odpovědný za své činy. Prokop si nakonec uvědomuje, že drobný užitečný čin, prospívající lidem, je prospěšnější než gigantický vynález, který může lidstvu uškodit.

Karel Čapek-Zahradníkův Rok

20. října 2007 v 21:53 | Veriiseek |  Povinná Četba
Další titulek.....sice trošku divná knížka (teda aspoň její název a obsah...)XD


Karel čapek nás ve své knize seznamuje s celoroční prací aktivního zahradníka, s jeho pocity, povinnostmi, radostmi i zklamáními. Když se člověk rozhodne založit si zahrádku, obyčejně si přizve ku pomoci zkušeného zahradníka, který mu poskytne své drahocenné rady. V lednu je obyčejně zima a plno sněhu a všichni zahrádkáři se děsí, neumrzne-li jim nějaká rostlinka. Nejraději by ve své oddanosti rostlinky přikryli vlastními svršky, jen kdyby to trošičku pomohlo. V únoru obvykle přicházejí oblevy, studené deště a smrště se silnými větry, jež bezmocným zahradníkům drásají nervy. V březnu začínají kypřit půdu a nakupovat nová semínka a sazenice. V dubnu už zahradníci pilně pracují v terénu, načež zjistí, že pro polovinu zakoupených sazenic na zahradě nemají místo. V květnu jim pak některé giganty přerostou přes hlavu, nebo naopak ani nevzklíčí. Červen je ten pravý měsíc pro sečení trávy a při červencovém kypření půdy zahradník obyčejně v půdě nalézá ztracené předměty, které tam omylem zakopal na jaře. V srpnu odjíždějí zahradníci s těžkým srdcem na letní byt a své zahrádky svěřují do péče přátel. V září opět nakoupí nové sazenice. Listopad je měsícem věčného přesazování. V říjnu zarmouceně sledují, jak rostlinky přestávají růst, ale zato pekelně rozšiřují své kořínky. No, a v prosinci zahradníkům nezbyde než si založit malou zimní zahradu ve své ložnici a těšit se na další jaro. Kniha je napsána s nadsázkou a autor v ní zúročuje své letité zkušenosti z oblasti zahrádkaření.
 


Karel Čapek-Matka

20. října 2007 v 21:50 | Veriiseek |  Povinná Četba
Další titul od Čapka...
Děj je situován do doby občanské války ve Španělsku. Hlavní postavou je zde matka. Matka měla svého muže a pět synů, z nichž nejmladší Tony se narodil až po otcově smrti. Zemřel jí manžel i čtyři její synové. Otec zemřel v koloniální válce a to proto, že velitel vydal špatný bojový rozkaz a otec, aby dokázal velitelovu chybu, šel bojovat předem prohraný boj. Nejstarší syn Ondra odešel do tropických krajin léčit žlutou zimnici a na ni také zemřel. Potom se zabil další matčin syn při pokusu o překonání výškového rekordu letadlem zatíženém bombami. Za nedlouho po Jiříkově smrti nastala v zemi občanská válka. Dvojčata Petr a Karel stáli každý na jedné straně za "svou" pravdou a bojovali proti sobě. Oba umírají. Matce zůstal poslední syn - nejmladší. Ton, kterého měla velmi ráda a kterého nikdy nevychovávala jako chlapce a hrdinu, ale spíš jako dívku. Tony neměl sílu, neuměl se prát, neuměl zacházet se zbraněmi. Měl rád poezii a pilně studoval. Proto se mu také jeho bratři vysmívali, že je jako holčička Matka, jakmile je jí smutno, jde do otcovy pracovny, kde je vše tak, jak otec odešel. Zde se svými mrtvými syny a mužem rozpráví. Občanská válka, která již zahubila mnoho nevinných životů, mezi nimi i životy Petra a Karla, si žádá nové oběti. Tony se dobrovolně hlásí, že půjde bojovat. Matka má však jen jeho, a proto ho nechce pustit. Nedovede si představit, že by zůstala sama. Teprve, když se dozví, že nepřátelé zabíjejí i malé děti, sama dává Tonymu pušku a posílá ho do boje se slovy: "Jdi !"
Matka je vyvrcholením Čapkova díla. Zde Čapek dokazuje na jednání hlavní hrdinky sílu člověka (ženy), jejímž údělem je dávat život a udržovat jej, která však je svým svědomím nucena poslat i posledního z pěti synů hájit napadenou vlast, že neúčastí nelze zachraňovat ohrožené lidstvo.

Karel Čapek-R.U.R.

20. října 2007 v 21:49 | Veriiseek |  Povinná Četba
Pokračování na další mésíc....jedna z mnoha knih co zde uvádím =)


Geniální vědec Rossum vynalezne robota. Jeho nástupci jej dále zdokonalí a společnost Rossum´s Universal Robots začne produkovat roboty ve velkém. Roboti, myslící stroje, jimž chybí jakýkoliv náznak duševního života nebo lidského citu, se osvědčují jako mimořádně levná, nenáročná a výkonná pracovní síla. Miliony Robotů postupně nahrazují všechnu lidskou práci - a společnost R.U.R. získává jejich vzrůstajícím odbytem miliardy. "Člověk je vlastně přežitek", říká přednosta výzkumného oddělení na výrobu Robotů. Lidé, odsouzeni k nečinnosti a zahálce, zpohodlněli a stali se zbytečnými. Celé lidstvo rychle upadá, přestává mít schopnost dál se vyvíjet, nerodí se už ani nové děti. Roboti vedou války a nakonec se vzbouří proti svým pánům - lidem. Jejich heslem je zabít všechny lidi, protože Roboti jsou mnohem dokonalejší a nechtějí si od lidí nechat poroučet.
Domin - ředitel R.U.R. má svou velkou a možno říci i vznešenou myšlenku: osvobodit a povznést člověka, aby se nemusel zabývat pozemskými věcmi, ale duchovnem a uměním. Domnívá se, že toho dokáže jen, když budou Roboti zastávat práci lidí. A tuto svou myšlenku chce prosadit za každou cenu (dominus- pán). Jeho postoj je k přírodě i ostatním lidem útočný a dobyvatelský. Chce ovládat svět a vnutit mu, třeba i násilím, svou vlastní pravdu. Čapek však Domina zcela nezavrhuje, vždyť pokusit se vytvořit nový svět, jako zázrakem vše změnit - není v tom něco provokujícího a vzrušujícího? Není odvěkou touhou lidstva objevovat a dobývat nepoznané?
Alquist - (Alkyoné byla podle bájí královna, proměněná po smrti se svým manželem v ledňáčky, a alkyónské dny znamenají blažený a klidný čas) - nemá důvěru k velkým myšlenkám a projektům, které by mohly rázem změnit celý svět. V R.U.R. je šéfem staveb. Když se cítí smutný nebo sklíčený jde klidně pracovat jako řadový zedník na lešení. Váží si práce a lidský život staví na ten nejvyšší stupínek hodnot. Nedůvěřuje těm, kteří berou lidský život jako pouhý prostředek, materiál vhodný ke zpracování a vymodelování k dokonalosti. Je zjevné, že jeho ústy mluví samotný autor. V jedné ze svých knih Karel Čapek napsal: "Důležité je, aby budoucnost byla zlepšována v myšlenkách a plánech, ale ještě důležitejší je, aby přítomnost byla zlepšována ve skutcích a živote." Alquist pozorně naslouchá hlasu věcí a života, který všichni přechází bez povšimnutí.
Helena - je ve svém cítění k lidem podobná Alquistovi. Je ztělesněním ženského, citového a laskavého přístupu k lidem i Robotům. Hájí práva Robotů, nechápe, proč se sebou nechají manipulovat. Umírá jako manželka Dominova.
Autora nezajímá až tak převratný technický objev (i když ten je důmyslně a věrohodně motivován), ale spíše jeho společenské a lidské důsledky. Myslím si, že Karlu Čapkovi nešlo o Roboty, ale o poměr člověka ke světu a především o vztahy mezi lidmi. Dvacáté století nám sice přineslo obrovský pokrok ve vědě a v technice, úplnou samozřejmostí je televize, computer, telefon, auto, vlak, letadlo. Ano, společnost je v mnohém dál, ale snad si přitom ani neuvědomujeme, o co všechno se ochuzujeme a co všechno ztrácíme. Z našeho života se vytrácí svébytnost, různotvárnost, činorodost, vlastní iniciativa, bezprostřední vztah k přírodě a k lidem. Zdá se to možná staromódní, ale uznejte sami, jaký je rozdíl, když jedete autem po dálnici, než když se projdete jarní přírodou, rozkvetlou loukou a posloucháte zpívání ptáčků, než hučení motoru, i když i to má pro některé své kouzlo. Člověk by se neměl stát na technice a různých vymoženostech závislý, i když to většina z nás už je. Jestliže zapomeneme na to, čemu se říká lidské srdce a lidský cit, můžeme se stát otroky svých vlastních výtvorů.

Jaroslav Hašek-Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

20. října 2007 v 21:47 | Veriiseek |  Povinná Četba
Tak tady dávám první knihu z povinné četby kdyby ji náhodou nikdo neměk přečtenou XD


Švejk si maže kolena, když jej zastihne zpráva o smrti císaře Ferdinanda. Ten den je v hospodě U kalicha zatčen spolu s hostinským Palivcem za velezradu a hanobení Rakouska. Ve vězení se Švejk potká s mnoha spoluvězni zavřených za totéž. Všichni začnou postupně vyprávět jak se do vězení dostali, jen jeden se jich se slovy "já s váma nechci nic mít, já jsem tu za pokus o loupežnou vraždu" stranil. Poté co je vyslýchán je Švejk díky svému chování poslán k soudním lékařům, kteří ho prohlásí za notorického blba a idiota. Nechají ho zavřít do blázince, kde se mu velice líbí. Když jej mají propustit, způsobí rozruch svým protestem proti propuštění před obědem, za což je opět zavřen do vězení. Ve vězení je zavřen s úředníkem, který mu vypráví jak se tam dostal kvůli opilosti. Když mají Švejka propustit žádá, aby propustily dříve úředníka, že ten je tam déle než on. Poté co je propuštěn, chodí za ním domů policejní úředníci, aby z něj něco dostali, ale on jim jen prodává psi. Je vyhlášena mobilizace a Švejk je ihned odhodlán dát se odvést. Protože jej ale bolí kolena tak, že nemůže chodit, musí ho paní domácí k odvodu vézt na vozíku. Jak jede na vozíku a vykřikuje, že jede do války umřít za císaře pána, začíná se kolem něj shlukovat dav lidí. Tento výjev se dostává i do novin. U odvodu je jeho neschopnost automaticky považována za simulaci, a tak je poslán do vojenské nemocnice. V nemocnici se seznámí se svými spolupacienty a ti si začnou vyprávět co simulují, aby nemuseli na vojnu do které jim nic není. V nemocnici jediné léčení spočívalo v naprosté dietě, podávání aspirinu na pocení, podávání chininu v prášku, vyplachování žaludku, krystýru a v zabalením do prostěradel namočených ve studené vodě. Když Švejka vyléčili, byl poslán na garnizónu. Všichni vězňové na garnizóně museli povinně chodit na kázání polního Kurátora Katze, který byl veliký opilec, a vůbec se nechoval jako kněz. Při jeho kázání se Švejk rozbrečel, což polního kuráta zaujalo a tak se stal Švejk jeho sluhou. Když je Švejk ve službách polního kurátora, stane se mnoho příhod, které dokonale vykreslí kurátorovu osobnost. Vše vrcholí tím, že Katz prohraje Švejka v kartách. A tak se Švejk dostává do služeb nadporučíka Lukáše. Svým zvláštním chováním způsobí nadporučíku Lukášovy nejen radost, to když mu pomůže zbavit se nenadálé ženské návštěvy, ale i trápení, když mu sežene ukradeného stájového pinče, kterého ukradne plukovníkovy Krausovi, za což je pak oním plukovníkem, spolu se Švejkem, poslán na maršbatalión. Tím také končí první díl o dobrém vojákovi Švejkovi.

Váš názor...

12. června 2007 v 13:30 | Veriiseek |  Třída
Nedávno k Nám přistoupila nová spolužačka Terka Dufková...jaký na ni máte názor???Příjde Vám v Pohodě a nebo spíš trapná???

Který/á je nej...IV

29. března 2007 v 10:45 | Veriiseek |  Třída
Koho si zvolíte za největšího DEBILA ze třídy???

KLIK XD

29. března 2007 v 10:36 | Veriiseek |  Ankety
Prosím KLIK XD

Kabát-Diskografie

28. března 2007 v 14:34 | Veriiseek |  Kabát

..........................................Kabát.........................................

........................................Kabát-Má ji motorovou(1991).......................
.........................................................01-Dr.Bambus.........................
.........................................02-Orgie.......................................
...............................................................03-A šel..,.......................................
.................................................04-Nechte mě bejt..........................................
..................................05-Fuck'n'roll..............................................
.................................................................06-Máš to už za sebou.................
........................07-Má ji motorovou............................
.................................................08-Skrblík....................................
.........................................................09-Sex,Pervers............................
..........................................10-Rebel..................................
................................................................11-Vasil..............................
..............................12-Sex,drogy,rock'n'roll........................
................................................................13-Pašík.............................
.........................................................Kabát - Živě (1992)...................................
.......................................................01-Onanie.............................
.............................................................02-Chlap co řval..........
...............................................03-Nechte mě bejt..............
.................................04-Přátelé stárnou...............
...............................................05-Zase jsem na mol...........
.....................................06-Už sou zase na koni................
............................................07-V útulcích pro ztracený...............
........................................08-Žízeň......................
.....................09-Rumovej rock´n´roll..................
................10-Má ji motorovou....................................
..........................................11-Máš to už za sebou....................
...............................Kabát - Děvky ty to znaj (1993)................................
.....................................................01-Úvod...........................
.......................................................02-Porcelánový prasata............
.................................03-Opilci v dějinách..................
......................................04-My jsme zamilovaný...........
.......................................................05-Aby tě rakovina............
.......................................06-Děvky ty to znaj ............................
.......................................................07-Pro nás není místo v ráji.....................
.................................08-Táhni dál.................
..............09-Už jsou zase na koni.................
...........................................10-Jack Daniels 1 (prolog)...............
..................................11-Jack Daniels 2 (epilog)...........
..........................................12-Óda na konopí.............
........................................13-Joint.............
.............................................14-Pivrnec...........
...................................................15-Hej moralisti...........
................................16-Tak to má bejt..........
............................................17-Žízeň.............
..........................................................18-Moderní děvče.......................
..............................Kabát - Colorado (1994)................................
...................................................01-Rohypnol po tetě.............
..........................................02-Centryfuga....................
..........................................................................03-Nejsem z USA.........
............................................04-S čerti nejsou žerty..............
...............................................05-Starej bar
..................................06-Colorado..............
........................................................................07-Ou jipi jé.................
............................08-Moje holka je Batman...................................
.............................................09-Kdyby ženský nebyly............
.............................................10-Sem klidnej...............
..........................11-Až pro mě přijdou...............
..........................................................12-Jak ti šlapou Kabáti......................
...................................Kabát - Země plná trpaslíků (1995)................................
.....................................................01-Úvod...............
.....................02-Piju já, piju rád...............
......................................03-Už mě bijou........................
.............................................04-Dávám ti jeden den....................
...................05-Všude tu sou................
.........................06-Jen sem ztratil směr.................
.....................................07-Dávno už vím............
....................08-Zhasněte světla...........
....................................09-Zasypat to vápnem..........
............10-Silnej jako vůl...
..........................................11-Tak teda pojď..................
........12-Václav je na plech..........
....................................13-Láďa.....................
........................................Kabát - Orgasmus (Demo).......................................
................................................................01-Zbabělec..........
................................................02-Úplně normální holka..............
............................................................03-Za trest....................
....................................................................04-Koleda koleda....................
..................................................05-Alkohol....................
........................................................06-Spadla klec...................
..........................................................................07-Ve věku X..................
.................................................08-Pantáta....................
.......................................................................09-Hrobník............
................................................10-S čerty tancoval.................
...................................................11-Démon...........
...................................................................12-Rozbitou..............
................................................13-Hodně prachu......................
..............................................Kabát-Čer na koze jel(1997)......................................
..........................................................01 Satan Klaus..............................
......................................02 Raketovej pes....................
.............................................................03 Čert na koze jel..........................
...............................................04 Jabadabadů...................................
...............................05 Wonder....................................
...................................................................................06 Sedlák..........................
.................................................07 Kabát...........................
....................................08 Lady lane...........................
................................09 Čejeni...........................
..........................................................10 Boogie českýho šífaře.............................
..............................11 Stvořenej pro Acapulco................................
..........................................12 Balada o špinavejch fuseklích...............
..................13 Tarantule v trenkách...............................
..........................................................14 Blues Folsomské věznice....................
...................................15 Sem tam si taky dám.............................
.................16 Všechno bude jako dřív................
...............................................17 Králíci...........................
................................................Kabát-MegaHu(1999).....................................
..........................................01-Teta.........................................
..........................02-Víte jak to bolí..........................................
..................................................03-Učitel..............................
......................04-Mám obě ruce levý.................................
.......................................05.Bruce Willis..............................
...........................................06-MegaHu...........................
....................07.Ďábel a syn................................
.............................................08-Číňani.....................................
.......................09.Pohromy................................
...................................................10-Prdel vody..................
........................................11.Já si kopu vlastní hrob............................
............................12-Chaňa s Rylou..................................
........................................13-Brouk Pytlík.........................
................................................14-Šaman...........................
.......................................................Kabát-Go Satane go(2000).......................
.............................................................01 Sníh padá sníh.................
...................................................02 Go satane go.......................................
.................................................................03 V pekle sudy válej.................
.................................................04 Na sever.................
.......................................................................05 Mravenci..........................
..........................................06 Kanibal Hanibal.....................
................................................07 Rodinnej tank...............
........................................................................08 Bára........................
..........................................................09 Bum bum tequilla..........................
................................................10 Ber.................................
................................................11 Ohroženej druh........................
..............................................................12 Odbilo nám klekání...........................
..................................................................................13 Slibem nezarmoutíš..................
...................................................14 Rio Grande (Ta co tančí s vlkem)....................
...............................................Kabát-Suma Sumárum(2001)...................................
Cd 1 Cd 2
01-Porcelánový prasata..................01-Go Satane go
02-Opilci v dějinách........................02-V pekle sudy válej
03-Óda na konopí..........................03-Piju já,piju rád
04-Děvky ty to znaj........................04-Víte jak to bolí
05-Jack Daniels-1..........................05-Prdel vody
06-Jack Daniels-2..........................06-Bum bum tequila
07-Máš to už za sebou...................07-Kdyby ženský nebyly
08-Starej Bar.................................08-Ber
09-Colorado..................................09-Centryfuga
10-Dává ti jeden den......................10-Bruce Willis
11-Raketovej pes...........................11-Blues Folsomské věznice
12-Čert na koze jel.........................12-Mravenci
13-Wonder....................................13-Tak teda pojď
14-Booqie českýho šífaře...............14-Ďábel a syn
15-Lady Lane................................15-Rodinnej tank
16-Balada o špinavejch fusaklích.....16-Brouk Pytlík
17-Králíci.......................................17.Kanibal Hanibal
18-Všude tu sou..............................18-Teta
19-Mám obě luce levý.....................19-Slibem nezarmoutíš
20-Bára..........................................20-Láďa
21-Na sever....................................21-Všechno bude jako dřív
22-Šaman........................................22-Moderní děvče
23-Pohoda......................................23-Žízeň
24-Má jí motorovou 2001cmm
.............................................Kabát - Dole v dole (2003).......................................
......................................................01-Mayrau.................................
.......................................02-Dole v dole.....................................
..............................03-Stará Lou.................................................
.....................................04-Cirkusovej stan............................................
.................................05-Kalamity Jane...................................
....................06-Jednou nás to zabije.............................................
..............................................07-Irský hody.......................................
.....................08-Nimrod Fábera........................................
.........................................09-Bahno..................................
..........................10-Elvis.............................................
.........................11-Frau Vogelrauch..........................................
.......................................12-Shořel náš dům.......................................
..............13-Kdo si nechce hubu spálit......................................
...................................................Kabát - Corrida (2006).........................
..........................................01. Intro.................................
.............................02. Corrida...............................
.....................03. Burlaci...........................
..................................04. Kostlivci.......................
.................05. Úsměv pana Loyda........................
....................06. Malá dáma...........................
..........................07. Raci v práci s.r.o........................
......................08. Virtuóz..........................
..............................09. Buldozerem.......................
......................10. Joy......................
..........................11. Cesta do Kadaně.........................
..................12. Kůže líná od Kolína.......................
............................13. Kdoví jestli to samé.............................
.................P.S.když budete potřebovat nějakou písničku tak napište!!!....................

Další články


Kam dál